Στις 17 Οκτωμβρίου το 1964 ωστην πρώτη θέση του Billboard βρίσκεται το τραγούδι …..